Sosialt entreprenørskap - rett i koppen

Røverkaffe er brent av innsatte og løslatte. Kaffen du nå skal drikke er et sosialt entreprenørskap i regi av Nettverk etter soning, et tiltak i Røde Kors som hjelper straffedømte tilbake til et helt vanlig liv, med jobb, uten dårlige venner, med et godt og trygt nettverk rundt seg.

Les mer